Pravidla

1. Miss Golf je soutěž dívek a žen v kráse, golfovém umění a osobním kouzlu.

2. Soutěžní kritéria jsou:

 • krása soutěžící
 • umění golfu
 • osobní kouzlo
 • vtip a inteligence

Pořadí kritérií není pro volbu Miss Golf rozhodující.

3. Soutěže se může účastnit:

dívka nebo žena, rodinný stav a státní příslušnost nerozhoduje, ve věku od 15 do 30 let, k datu finále. Soutěž je otevřena golfistkám všech výkonnostních kategorií, soutěžním i rekreačním hráčkám.

Soutěže se mohou účastnit také začínající golfistky bez hendikepu a klubové příslušnosti za podmínky, že absolvují nějméně pet lekcí u profesionálního trenéra určeného pořadatelem.

Členství v golfovém klubu ani hendikep nejsou podmínkou. Opakovaná účast v soutěži je možná, s výjimkou MissGolf. Pořadatel si vyhražuje právo odmítnout účast dívky bez udání důvodu.

Pořadatel nepřijme a musí vyřadit ze soutěže dívky v souvislosti s účastí na jakékoli činnosti v rozporu se zákonem nebo obecnou morálkou. Posouzení rozporu je zcela v kompetenci pořadatele.

4. Způsob přihlášení:

Soutěžící se mohou přihlásit elektronicky formulářem umístěném na www.missgolf.cz nebo mailem na paggio@missgolf.cz.

V přihlášce musí být obsaženy následující podklady:

 • a) registrační číslo domovského klubu nebo registrační číslo CMR ČGF – pouze u registrovaných hráček
 • b) nejméně portrét a fotografie postavy v papírovém nebo elektronickém formátu, odkaz na vlastní stránku, nebo více obrázků pro vytvoření stránky na www.missgolf.cz
 • c) základní osobní údaje: příjmení, jméno, adresa, dat. narození, telefon, mail, výška, váha, míry, povolání
 • d) poskytnutím těchto obrázků a dat dáváte svolení s používáním osobních údajů pro potřeby soutěže a jejich vystavení na Internetu

5. Miss Golf je volena na finálovém večeru. Do finále postupují

 • první tři soutěžící s nejvyšším počtem hlasů z hlasování na Internetových stránkách Missgolf
 • první tři dívky podle umístění na turnaji Miss Golf. Účast v turnaji není povinná.
 • dalších osm finalistek volí porota z ostatních účastnic soutěže, přičemž dvě finalistky podle pořadí jsou náhradnice.

Dalšími náhradnicemi jsou vždy další dívky v pořadí.

Upozornění pro soutěžící: Součástí finálového večera může být promenáda v plavkách nebo spodním prádle.

Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy pravidel a termínů v souvislosti s počtem účastnic soutěže a přízně sponzorů.

6. Porota bude složena z:

 • a) zástupců sponzorů
 • b) zástupce veřejnosti
 • c) zástupce pořadatele
 • d) zástupce golfového tisku
 • e) dalších členů poroty
 • Počet členů poroty není stanoven a bude volen podle okolností.

7. Termíny:

 • a) zahájení soutěže 1.4.2016
 • b) přihlašování kandidátek 1.4. – 16.10.2016
 • c) spuštění hlasování na internetu 1.6.2016
 • d) ukončení hlasování na internetu 23.10.2016
 • e) golfový turnaj – sobota, 3.9.2016
 • f) soustředění finalistek 18. – 20.11.2016
 • g) finálový večer neděle, 27.11.2016

Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy pravidel a termínů v souvislosti s počtem účastnic a podmínkami soutěže.Termíny se mohou podle situace mírně posouvat.

7. Finalistky:

Postavení finalistek v soutěži bude řešeno smlouvou o účasti ve finále

8. Vítězka soutěže bude vyhlášena Miss golf 2016.

Průběh a výsledky soutěže budou zobrazovány na www.missgolf.cz

9. Obecné informace

a) na účast, titul a ceny v soutěži není právní nárok

b) pořadatel si vyhrazuje právo změny programu soutěže

c) pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli měnit pravidla či soutěž bez náhrady zrušit

d) o průběhu soutěže a finálového večera může být natáčen filmový dokument