22.9. První setkání poroty a soutěžících

Setkání první skupiny soutěžících s porotci proběhlo ve středu 22.9. v Cafe Color v centru Prahy. U odpoledního kafíčka se sešlo devět soutěžících a sedm porotců. Ředitel soutěže představil dívkám přítomné porotce, dívky se porotcům představily krátkým medailonkem a pak už se rozproudilo volné povídání a jednotlivé rozhovory. Setkání, kterými by měly projít všechny dívky, slouží slouží k tomu, aby se porotci setkali osobně se soutěžícími, které zatím znají pouze z fotografií. Porotci tak mohou vnímat jejich reálný vzhled, způsob vyjadřování, vtip a charisma. Na začátku listopadu bude porota voli šest finalistek, proto by těchto setkání mělo proběhnout co nejvíce.

Setkání další skupiny by mělo proběhnout do dvou týdnů.