Pravidla a podmínky 19. ročníku soutěže MissGolf

1. Miss Golf je soutěž dívek a žen v kráse, golfovém umění a osobním kouzlu. 

2. Soutěžní kritéria jsou:

 • krása soutěžící
 • umění golfu
 • osobní kouzlo
 • vtip a inteligence

Pořadí kritérií není pro volbu Miss Golf rozhodující.

 

3. Soutěže se může účastnit:

dívka nebo žena, rodinný stav a státní příslušnost nerozhoduje, ve věku od 15 do 30 let, k datu finále. Soutěž je otevřena golfistkám všech výkonnostních kategorií, soutěžním i rekreačním hráčkám.

Soutěže se mohou účastnit také začínající golfistky bez hendikepu a klubové příslušnosti za podmínky, že absolvují nejméně pět lekcí u profesionálního trenéra určeného pořadatelem.

Členství v golfovém klubu ani hendikep nejsou podmínkou. Opakovaná účast v soutěži je možná, s výjimkou MissGolf. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout účast dívky bez udání důvodu.

Pořadatel nepřijme a musí vyřadit ze soutěže dívky v souvislosti s účastí na jakékoli činnosti v rozporu se zákonem nebo obecnou morálkou. Posouzení rozporu je zcela v kompetenci pořadatele.

 

4. Způsob přihlášení:

Soutěžící se mohou přihlásit elektronicky formulářem umístěném na www.missgolf.cz nebo mailem na paggio@missgolf.cz.

V přihlášce musí být obsaženy následující podklady:

 • a) registrační číslo domovského klubu nebo registrační číslo CMR ČGF – pouze u registrovaných hráček
 • b) nejméně portrét a fotografie postavy v elektronickém formátu, odkaz na vlastní stránku, nebo více obrázků pro vytvoření stránky na www.missgolf.cz
 • c) základní osobní údaje: příjmení, jméno, adresa, dat. narození, telefon, mail, výška, váha, míry, povolání, konfekční velikost, číslo obuvi
 •  

GDPR

 • d) poskytnutím těchto obrázků a dat poskytuje účastnice  svolení s používáním osobních údajů pro interní potřeby soutěže
 • e) účastnice poskytuje souhlas k vystavení jména, příjmení, měr, klubu a hendikepu na internetu.

Poskytnutím portrétu a výše uvedených údajů souhlasí soutěžící s  rozšiřováním její podoby, fotografií a informací o soutěži, jejím průběhu a výsledcích, včetně uvedení jména a pořadí v soutěži. Soutěžící bere na vědomí, že informace o soutěži budou šířeny i prostřednictvím internetových stránek a filmového dokumentu.

Osobní údaje soutěžících zásadně nejsou poskytovány třetím osobám.

 

5. Miss Golf je volena na finálovém večeru. Do finále postupují

 • první tři soutěžící s nejvyšším počtem hlasů z hlasování na Internetových stránkách Missgolf
 • první tři dívky podle umístění na turnaji Miss Golf. Účast v turnaji není povinná.
 • další finalistky volí porota  z ostatních účastnic soutěže.

Náhradnicemi jsou vždy další dívky v pořadí.

Upozornění pro soutěžící: Součástí finálového večera může být promenáda v plavkách.

Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy pravidel a termínů v souvislosti s počtem účastnic soutěže a přízně sponzorů.

 

6. Porota bude složena z:

 • a) zástupců sponzorů
 • b) zástupce veřejnosti
 • c) zástupce pořadatele
 • d) zástupce golfového tisku
 • e) dalších členů poroty
 • Počet členů poroty není stanoven a bude volen podle okolností.

7. Termíny:

a) zahájení soutěže 1.6.2024
b) přihlašování kandidátek 1.3. – 30.9.2024
c) spuštění hlasování na internetu 1.6.2024
d) ukončení hlasování na internetu 1.10.2024
e) golfový turnaj – sobota, 7.9.2024
g) finálový večer neděle, 2411.2024

Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy pravidel a termínů v souvislosti s počtem účastnic a podmínkami soutěže. Termíny se mohou podle situace mírně posouvat.

 

7. Finalistky:

Postavení finalistek v soutěži může být  řešeno smlouvou o účasti ve finále

 

8. Vítězka soutěže bude vyhlášena Miss golf 2024.

Průběh a výsledky soutěže budou zobrazovány na www.missgolf.cz

 

9. Obecné informace

a) na účast, titul a ceny v soutěži není právní nárok

b) pořadatel si vyhrazuje právo změny programu soutěže

c) pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli měnit pravidla či soutěž bez náhrady zrušit

d) o průběhu soutěže a finálového večera může být natáčen filmový dokument

 

Pořadatelem soutěže je MISS Golf s.r.o. se sídlem Antala Staška  1859/34, 140 00 Praha 4 – Krč,  IČ 27569764,  zapsaná v  obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 114711.