Další tři finalistky

Hlasování na stránce www.demo.kybernaut.cz/missgolf skončilo. Kristýna Hořejší, Helena Píšová a Tereza Pravdová jsou dalšími třemi finalistkami MissGolf 2015.
Kristýna Hořejší má nejvyšší počat hlasů. Druhý nejvyšší počet hlasů má Kateřina Studničná, ta už ovšem je finalistkou umístěním v golfovém turnaji. Následují Helena Píšová a Tereza Pravdová.
Nyní je na porotě, aby doplnila počat finalistek na konečný počet dvanáct.