Druhé setkání MissGolf

Druhé setkání MissGolf ročníku 2018 proběhlo opět v nádherném prostředí kavárny Obecního domu. Účast byla hojná ze strany sponzorů, porotců a vítězek minulých ročníků.  Slabá byla naopak ze strany letošních soutěžících. Ze sedmi potvrzených přišly pouze dvě účastnice Sára Šubrtová a Sabina Staubertová.
Na setkání přišly také MissGolf 2009 Markéta Anderle, MissGolf 2010 Kateřina Marounková a MissGolf 2016 Petra Slezáková.
Z porotců dorazili Víťa a Vojta Voláčkové, Lubomír Vlasák a Firaz Muinov. Setkání navštívila golfová profesionálka Kateřina Krásová.
Za vedení soutěže zde byli Ivan Paggio a ředitelka Wanda Vorlová. 
Setkání bylo velice příjemné, nebývale se protáhlo se na čtyři hodiny.