Druhé setkání poroty s finalistkami

Na druhé setkání byly ozvány všechny finalistky, bylo však určeno především dívkám z volby poroty. Finalistky z turnaje a internetového hlasování absolvovaly první setkání o týden dříve. Z porotců se dostavili Milada Karasová, Jan Vinter, Jan Loužecký, Lucie Borhyová, Leoš Anderle a předseda poroty Ivan Paggio. Přišly finalistky Gabriela Bendová, Gabriela Bosáková, Markéta Dvořáková, Tereza Pilousková, Markéta Tauchmanová, Eva Soukupová, Diana Szabo a Marie Vyskočilová.

foto Antonín Krčmář pro © MissGolf.cz