Druhé setkání soutěžících s porotci

Na druhé setkání soutěžících s porotci dorazilo pět dívek a dva porotci. Přišly Linda Exnarová, Patricie Skálová, Markéta Mochnáčová, Lenka Matuščáková a Radka Šimková. Z porotců přišli Richard James a Milada Karasová.  Soutěžící měly možnost provětrat angličtinu s Richardem Jamesem a s Miladou Karasovou probrat otázky kolem správných velikostí, měr, vah a objemů.

Příští setkání je opět za týden ve stejný čas, na stejném místě a je avizovaná hojná účast porotců.