Druhé setkání účastnic MissGolf 2015

Na druhé setkání ve středu 5. srpna dorazily jenom dvě dívky, ambassadorka a prezident. Dorazila Denisa Mokřížová, Wanda Vorlová, Katka Másilková (na obr.) a já. Spousta dívek se omluvila, snad se bála děsného vedra z poslední schůzky. Tentokrát jsme však seděli na terase, kde to příjemně lehounce protahovalo a sedělo se báječně. Prokecali jsme a vypili za všechny nepřítomné. Probrali jsme genezi našich příjmení, rodokmeny i velmi zajímavá profesní témata. Po dvou hodinkách jsme se neradi rozešli. Příští setkání bude někdy v druhé půlce srpna.