Informace pro soutěžící MissGolf 2010 bez hendikepu

Připomínka pravidel soutěže. Soutěž Miss Golf akceptuje přihlášky začínajích golfistek bez hendikepu. Podmínkou je, že absolvují nejméně pět lekcí s profesionálním trenérem (viz odst. 3 Pravidel). Bezplatné lekce pro tyto soutěžící běží od května do konce srpna 2010 na hřišti GC Praha v Motole. Ze soutěže budou vyřazeny dívky, které nebudou míst do konce srpna splněn povinný počet lekcí.