Poslední, šestnáctý trénink MissGolf 2012

Poslední trénink byl rozdělen na dva díly. První byl nácvik hry z bunkeru. Druhým dílem byly tři jamky v Motole, které si prošly dívky bez hendikepu a měly určit, zda je trenér pustí do opravdového turnaje.
Na trénink do Čechie přišly čtyři dívky letošního ročníku, finalistka 2008 Káťa Šmídová a ředitelka partnerského Nice Magazínu Eva Paldusová. Na poslední lekci si trenér Pavel Nič nechal lahůdku, písečný bunker. Trénovala se hra z písku ze všech možných pozic a úhlů.
Odpoledne se odehrály tři jamky v Motole, kde si dívky mohly vyzkoušet hru na opravdovém hřišti a v případě toho motolského na opravdu velmi obtížném.
Dostavila se pouze dvě děvčata, Monika Hrubantová a Evgenie Kokoreva, kterým to docela šlo, ale Pavel Nič jejich účast na turnaji nedoporučil vzhledem k technické náročnosti karlštejnského hřiště.
Bylo tedy rozhodnuto, že dívky bez hendikepu turnaj hrát nebudou. Jsou však na turnaj srdečně zvány na doprovodné aktivity, využití cvičných areálů karlštejsnké hřiště, jako doprovod nebo kedíci svých kolegyň a nebo jen tak na příjemné posezení na terase karlštejnského hřiště.