První lekce v roce 2010

Lekce Miss Golf jsou určeny především soutěžícím bez hendikepu. Účastní se jich ty dívky, které se chtějí přihlásit do soutěže, ale s golfem teprve začínají, nebo na něj teprve pomýšlí.
To je “osvětová” část soutěže, kterou se Mis Golf zapojuje do snažení získat pro golf nové hráče. V našem případě hráčky a ještě k tomu půvabné.

Lekcí se mohou účastnit i ostatní letošní soutěžící, bez ohledu na výši hendikepu a dívky z předchozích ročníků. Lekce začínají každou sobotu v 10 hodin a trvají do 11. Na hřiště je třeba přijíct s předstihem, nejlépe alespoň půl hodiny, aby byl čas na kafe a chvilku povídání.

Lekce jsou pro účastnice Miss Golf bezplatné.

foto Antonín Krčmář pro © MissGolf