První trénink MissGolf v roce 2011

Pět dívek se účastnilo první tréninku letošní MissGolf v karlínské Čechii.  Pod vedením Pavla Niče mladšího, který pro tentokrát zaskočil za otce hrajícího turnaj se dívky ponořily do tajů golfového švihu a puttování.  Trenér se na první lekci seznamoval s technickou úrovní hráček a podletoho  se jim věnoval.   Pod krytými odpališti, kde probhěla první část bylo příjemně a lekce příjemně ubíhala, na puttingu však žhnulo sluníčko a všichni odcházeli notně zahřátí.  Nashledanou příští sobotu.