Tréninky Miss Golf

Proběhlo deset tréninků pro soutěžící MIss Golf 2010. Z devíti soutěžících, které měly za povinnost lekce absolvovat mají čtyři splněno, nebo téměř splněno. Další čtyři dívky jsou ohroženy vyřazením ze soutěže, neabsolvují-li všechny čtyři poslední lekce.

Hráčky bez hendikepu a počet absolvovaných tréninků od konce května 2010

Poslední lekce: sobota 7.8. sobota 14.8. sobota 28.8. - dvojlekce sobota 4.9. - turnaj Miss Golf