Třetí trénink MissGolf s Evou Koželuhovou na Černém mostě.

Třetí trénink  s Evou koželuhovou absolvovaly dívky na Černém mostě ve středu 27. května. Dostavily se Natálie Jelinská, Bětka Vinická a Nikola Truhlářová.  Pilovala se rovina nápřahu a další finesy golfového švihu.