Vyřazení soutěžících bez povinného počtu tréninků

Na základě pravidel soutěže s lítostí vyřazuji ty soutěžící bez hendikepu, které nesplnily podmínku v pravidle 3 a neabsolvovaly povinný počet pěti hodin u profesionálního trenéra. První trénink prohěhl 2. června, poslední proběhne tuto sobotu. Celkem jich profesionální trenér Pavel Nič provedl šestnáct, s průměrnou účastí pěti dívek.
Ze soutěže vyřazuji Michaleu Haladovou, Adrianu Jerhotovou a Ilonu Bartůškovou.