Známe další tři finalistky

Hlasování na internetu skončilo. Na prvních třech místech se umístily:
1.  Anna Bubníková-Literová (158 hlasů)
2.  Alžběta Bubníková (93. hlasů)
3.  Adéla Křelinová (89 hlasů)

Výsledky hlasování zde

Do finále postoupily další tři dívky. Vzhledem k tomu, že dívka na druhém místě Alžběta Bubníková do finále již postoupila z golfového turnaje, posouvá se pořadí od druhé pozice o jedno místo nahoru. 

Do finále tedy postupují tři dívky:
Anna Bubníková-Litterová
Adéla Křelinová
Sabina Štaubertová

Známe tedy už šest  finalistek (abecedně) : Betty Bubníková, Anička Bubníková-Literová, Míša Kverková, Adéla Křelinová, Aneta Macourková a Sabina Štaubertová. 

Porota nyní do konce týdne zvolí dalších šest finalistek do konečného počtu 12 a dvě náhradnice.

Finalistky MissGolf 2018 z turnaje

Zleva Alžběta Bubníková, Aneta Macourková a Michaela Kverková

 

Finalistky MissGolf 2018 z hlasování na internetu

Zleva Anna Bubníková-Litterová, Adéla Křelinová, Sabina Štaubertová